Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kramen / standplaatsen

1. De huur van een kraam en/of standplaats, van 2 meter diep, 4 meter breed en 2,5 meter hoog
bedraagt:
€40,- voor non food (zonder stroom) €45,- voor non food (met stroom)
€70,- food

2. De huur dient per bank overgemaakt te worden op bankrekeningnummer:
NL33RABO0106600230 t.n.v. SNF Bergschenhoek. Dit na ontvangst factuur. Deelneming en
standplaats is pas gegarandeerd en definitief na betaling. De aanmelding is na betaling en
bevestiging contractueel bindend.
Als tijdens het evenement blijkt dat meer standruimte gebruikt wordt, groter dan bovenstaand
is aangegeven wordt er € 20,- per strekkende meter extra in rekening gebracht.

3. De huur van een standplaats/kraam geeft geen recht op een achterwand, water of
ophangmogelijkheden.

4. De organisatie heeft het maximaal aantal te huren kramen per partij gesteld op 2 stuks.

5. De organisatie doet haar uiterste best om rekening te houden met wensen betreffende een
plaats, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd.

6. Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan
andere partijen.

7. Annulering kan schriftelijk of per mail en gedateerd tot uiterlijk 13 april te gebeuren, hierover
ontvangt u dan een bevestiging.
Annulering later dan 13 april: betaling 100% van het factuurbedrag.
Bij het niet verschijnen op het evenement zonder annulering blijft het volledige factuurbedrag
verschuldigd en krijgt u geen geld terug en vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid
8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of stuk gaan van eigendomen.
Eveneens sluit de organisator iedere aansprakelijkheid uit, voor zowel dit niet dwingend in de
wet geregeld is.
Aansprakelijkheid van de organisator zal het totale bedrag van de betreffende huursom nooit
te boven gaan.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goedertrouw is de
organisator niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of
indirect, waaronder bedrijfsschade, aanroerende of roerende zaken, dan wel aan persoon,
zowel bij de standhouder als bij derden.
Tegenvallende omzet bij de standhouders kan nooit grond vormen voor de standhouder om
ter zaken een schadeclaim jegens de organisator in te stellen.
De organisator is nimmer verantwoordelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen in het
evenement. Evenmin voor de eventuele nadelige consequenties daarvan voor de
standhouder.

9. De organisator is niet verantwoordelijk voor de aangeboden waren. De organisator behoud
echter wel het recht om waren te laten verwijderen die algemeen beschouwd worden als
discriminerend, gewelddadig en/of aanstootgevend.

10. Het is niet toegestaan om waren aan te beiden die voor de wet als illegaal worden
beschouwd, de betrokken standhouder is voor alle boetes financieel verantwoordelijk.
Op de dag zelf / Veiligheid

11. De standhouder kan 1,5 uur voor aanvang van het evenement zijn/haar stand opbouwen.
1 uur na afloop dient de standhouder de standplaats ontruimd en schoon achter te laten. Bij
niet opgeruimde stands brengen wij €10,- extra in rekening.

12. Houd de doorgaande route vrij van auto’s en zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is.

13. De standhouder verplicht zich om gedurende de hele tijdsduur van het evenement aanwezig
te zijn. Afbreken/opruimen van de stand dient na afloop plaats te vinden.

14. De standhouder dient tijdens het evenement te alle tijden de instructies van de organisator op
te volgen.

15. Weigering en/of wangedrag betekend uitsluiting van het festival zonder restitutie van reeds
betaalde factuurbedragen.

16. Het is verboden rijwielen en auto’s achter of naast de stands te stallen. Deze kunt u
eventueel parkeren bij sporthal de Berghonk, burg. Van Oostenweg.

17. Doorgaande routes dienen ten allen tijden vrij te blijven voor hulpdiensten/voertuigen.

18. Bij foodstands dienen ten alle tijden een CO2, nevel of poeder blusser aanwezig te zijn.

19. De organisatie levert alle stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar.
Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom op het
aanmeldformulier (aangegeven in Watt maximaal 750 Watt).

20. Indien u stroom nodig heeft bent u zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verleng
snoer en stekkers.

21. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de
organisatie.

22. Indien het evenement door onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld
of ingekort wordt, kan de organisatie in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Restitutie is
dan ook niet mogelijk.